Πρόσκληση ετήσιας τακτικής συνέλευσης 2024

Ημ/νια

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΤΩΝ «Η
ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΣΣΑ» καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00 στα
Γραφεία του Συλλόγου, οδός Γούναρη 21‐23(3ος όροφος) στον Πειραιά και σε περίπτωση
μη επιτεύξεως απαρτίας την ΚΥΡΙΑΚΗ 28 Ιανουαρίου 2024 στον ίδιο χώρο και την ίδια
ώρα.

Διαβάστε περισσότερα