ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 1.1.23 ΕΩΣ 31.12.23

Ημ/νια

Η παρούσα έκθεση αφορά τα πεπραγμένα του ΔΣ του Συλλόγου για το χρονικό διάστημα από 1.1.23 έως 31.12.23.

Κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο η δραστηριότητα του Συλλόγου επικεντρώθηκε στην συνέχιση της τριμηνιαίας έκδοσης της εφημερίδας και στην βελτίωση των οικονομικών του. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες η εφημερίδα ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ του Συλλόγου συνέχισε με υπεύθυνη πληροφόρηση, με νέα, ενημέρωση και ειδήσεις για τα μέλη του Συλλόγου και την γενέτειρα. Είναι σημαντικό να συνεχιστεί αυτή η χρήσιμη δραστηριότητα του Συλλόγου και παραμένει η έκκληση προς τα μέλη μας να στηρίζουν με την ετήσια συνδρομή τους το Σύλλογό μας, καθώς και με τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις του. Σχετικό είναι και το θέμα των οικονομικών του Συλλόγου τα οποία θα πρέπει να είναι επαρκώς ανθηρά ώστε να αντέχει ο Σύλλογος την ετήσια εκροή για την έκδοση της εφημερίδας και την κάλυψη, των εξόδων λειτουργίας του. Επίσης, στις 14 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε, ύστερα από 2 χρόνια,  η συνεστίαση του Συλλόγου. Η συνάντηση ήταν πολύ επιτυχημένη καθώς συναντήθηκαν οι συμπατριώτες μας μετά από μια μακρά περίοδο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η συνάντηση αυτή μας γέμισε αισιοδοξία καθώς έγινε εμφανές το ενδιαφέρον όλων των μελών μας και ιδιαίτερα των νεότερων συμπατριωτών μας, να συνεχίσει ο Σύλλογός μας και το έργο του, με τον εθελοντισμό δηλαδή την ανιδιοτελή προσφορά όλων μας, καθώς και με ένα συλλογικό πνεύμα  ευχάριστης συνεργασίας όλων μας, που μας ενώνουν για τον ευγενή στόχο προς τη γενέτειρά μας. Παράλληλα, κατά το 2023 συνεχίστηκαν οι εργασίες της μελέτης για τον Πνευματικό Πλούτο της Μονεμβασίας. Ειδικότερα, για την πορεία του Ερευνητικού Προγράμματος «Μονεμβασία. Ιστορία, Πολιτισμός, Πολιτισμικοί Πόροι», περατώθηκε η διετής περίοδος της επιστημονικής έρευνας και της καταγραφής των γραπτών πηγών, των περιόδων ενετοκρατίας της Μονεμβασίας. Ήδη, έχει συγκεντρωθεί το υλικό άρθρων και βιβλίων  και έχει διαμορφωθεί η Βάση Δεδομένων με την καθοδήγηση της επταμελούς Επιστημονικής Επιτροπής, της επιστημονικής τεχνογνωσίας πληροφορικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), των δύο ερευνητριών του Προγράμματος και των συνεργατών. Η Βάση Δεδομένων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας, www.mymonemvasia.gr. Στο μέλλον, ο Σύλλογος θα φροντίσει για τη διάχυση αυτής πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ θα παραμείνει η συνεργασία του Συλλόγου μας με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Περαιτέρω, ο σύλλογός μας διαθέτει και την ιστοσελίδα www.monemvasites.gr , η οποία περιλαμβάνει γενικότερη πληροφόρηση για το σύλλογο και την γενέτειρα. Μέσω της τριμηνιαίας εφημερίδας μας ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, των εκδηλώσεών μας και του ψηφιακού μάρκετινγκ, θα φροντίσουμε να αναδείξουμε αυτή την επιστημονική πληροφόρηση που επιμελώς συγκεντρώθηκε. Ο Σύλλογός μας είναι ευγνώμων προς τους χορηγούς που στήριξαν ηθικά και υλικά την υλοποίηση του προγράμματος, προς την Επταμελή Επιστημονική Επιτροπή, τις Ερευνήτριες και τους συνεργάτες αυτού του προγράμματος. Ευχή μας παραμένει ο περαιτέρω εμπλουτισμός αυτού του υλικού μέσω της ψηφιοποίησης άρθρων/τόμων/βιβλίων και εικόνων, καθώς και η αξιοποίησή του, αναπτυξιακά. Μια ακόμα ευχή είναι, στο μέλλον να γίνουν ανάλογες επιστημονικές εργασίες και για τα υπόλοιπα χρόνια ζωής της ιστορικής γενέτειράς μας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου

Παναγιώτης Αλεξάκης